Vila u Sázavy

Dostali jsme za úkol navrhnout novostavbu moderní vily nedaleko řeky Sázavy, kde se nachází mírně nepravidelný obdélníkový pozemek. Jeden z limitů bylo dodržet uliční čáru, která byla mírně zalomená stejně jako severozápadní strana pozemku. Přání a požadavky klientů byly poměrně rozsáhlé, a na začátku tak vznikaly různé varianty. Z těch jsme vybrali jednu, která splňovala všechny požadavky. Vybraná varianta respektovala tvar pozemku a orientaci ke světovým stranám. Hmota domu se rozevírá jako vějíř směrem do zahrady. Hlavní část vily tvoří přízemní hmota tvaru L s plochou střechou, která je doplněna šikmo nasazenou hmotou hlavního obytného křídla se sedlovou střechou. Díky natočení a vysunutí části podkroví směrem do ulice se nám podařilo vytvořit krytý vstup a současně splnit zalomenou uliční čáru. Dispozice vily je přirozeně dělena na různé funkce dle využití a otevírá se směrem do jižní zahrady. Tvar vily tak přirozeně tvoří
uzavřenou část s prostornou terasou a posezením, které nabízí dostatek soukromí před zraky kolemjdoucích a sousedů.

Autor: 3K Architects s.r.o.
Lokalita: Vysočina

Datum realizace: 2021-01-01