Brno, ul. Roubalova

Dlažba je s nepravidelnou, zvolna se rozšiřující spárou, provedená z velkých kamenů (šlapáky) se zapuštěným ohništěm.

Na zídky jsou použity kameny z původní úpravy zahrady- slepence, droby, diority, granodiority, vápence a další. Dlažba je z moravské droby z horní etáže lomu Luleč.

Dlažba je s nepravidelnou, zvolna se rozšiřující spárou, provedená z velkých kamenů (šlapáky).

Autor: KA.STA - Kamenné stavby