Cena kontroly komínu - stojí život opravdu jenom 250 korun?

stojí život opravdu jenom 250 korun?

Cena kontroly komínu - stojí život opravdu jenom 250 korun?

Poměrně často se setkáváme s otázkou na cenu pravidelné kontroly a čištění komínu a bohužel ještě častěji slýcháme o ceně Kč 250 za kontrolu komínu a vyhotovení zprávy. Je možné za zmíněnou částku odvést kvalitní práci? 

Začněme tím, jak vůbec pravidelná kontrola komínu dle NV 91/2010 Sb. probíhá a co všechno by měl kominík zkontrolovat. Pokusím se vyhnout složitému znění vyhlášky i odbornějším názvům a vše hezky jednoduše a laicky vysvětlit. 
 
 
Je-li ke komínu připojen funkční spotřebič, mluvíme o . Spalinová cesta začíná již na hrdle spotřebiče tj. v místě, kde je ke spotřebiči připojen (roura sloužící k propojení komínu a spotřebiče) a tudíž i kouřovod podléhá kontrole.Spalinová cesta musí být před samotnou kontrolou vyčištěna! Kontrola spalinové cesty tedy tj. rozpojením kouřovodu či demontáží kontrolního otvoru kouřovodu, pokud je instalován. Kominík zkontroluje stav kouřovodu, zda průměr kouřovodu odpovídá průměru hrdla spotřebiče a materiál kouřovodu odpovídá typu paliva, je-li správně sesazen a připojen do komína a jeho průchodnost. Po kontrole kouřovodu se obvykle postupuje , což je místo, ve kterém se připojuje kouřovod na komín a Za použití baterky a teleskopického zrcátka (nebo malé kamery tzv. endoskopu) kominík zkontroluje stav uvnitř komínu především se zaměří na "kvalitu" sazí, na zjevné praskliny v komínu, na stav komínové vložky a vizuálně ověří průchodnost spalinové cesty. Dále musí kominík nalézt , což občas bývá velice zábavná činnost. Dvířka se totiž mohou nacházet v kuchyňské skříňce, u souseda, v ložnici s bílým kobercem a nebo tam také vůbec nejsou.  Umístění vybíracích dvířek musí být vyřešeno tak, aby k nim byl za jakýchkoliv podmínek přístup a měly by být mimo hlavní obytné místnosti ideálně tedy v chodbě, v garáži, ve sklepě apod. Kominík se přesvědčí, zda na dně komínu neleží příliš mnoho sazí nebo příliš mnoho vody a tyto odstraní. Následuje v celé délce, je-li to samozřejmě možné. Hledají se zejména trhliny, fleky, drolící se omítka dohlíží se na (nábytek, trámy, střešní a jiné fólie, polystyren apod.), pokud to situace dovolí, kontrolují se prostupy svislými i vodorovnými konstrukcemi. Nad střechou kominík prosvítí celý baterkou, kdy opětovně zhodnotí stav uvnitř komínu. Dále zkontroluje vnější plášť komínu, který je nad střechou vystaven povětrnostním vlivům, zda není rozpadlý, nezačíná-li eroze zdiva, nejsou vypadané spáry, nezatýká voda okolo oplechování, stav krycí desky. Práce nad střechou tím zdaleka nekončí. musí být vždy přístupný a musí být dodržena bezpečnost práce. Proto by nad střechou měly být Kominík oznámí majiteli či správci výsledek kontroly. V případě zjištěných nedostatků stanoví termín jejich odstranění a navrhne způsob odstranění závad. Po návratu z kontroly následuje vyhotovení. Zpráva popisuje vlastnosti spalinové cesty jako celkovou výšku, účinnou výšku, průměr průduchu, délku a průměr kouřovodu, typ spotřebiče a jeho výkon vč. užívaného paliva. 
Podívejme se na celou problematiku z hlediska času. Jako referenční si vezmeme spalinovou cestu od spotřebiče na tuhá paliva: 

Doprava na místo kontroly 15 - 25 minut 
Kontrola a čištění 30 - 60 minut 
Doprava zpět 15 - 25 minut 
Vyhotovení a odeslání zprávy 10 - 20 minut 
-----------------------------------------------------------
Celkem 70 - 130 minut 

K tomu všemu přičtěme náklady na vozidlo, pohonné hmoty, vybavení atd. I laik vidí, že za 250 Kč není možné ve vztahu k času a dalším nákladům službu kvalitně provést. 

Kontrola komínu tzv. nájezdným či falešným kominíkem je ve většině případů hotova do 10ti minut a dotyčný se snaží co nejdříve zmizet. Za tuto dobu není možné komín zkontrolovat a dobře vyčistit. Takový kominík také většinou vystavuje zprávu na předtištěném formuláři a nedá si ten čas, aby spalinovou cestu řádně popsal. 

Za svých 250 Kč v drtivé většině případů neobdržíte kvalitní službu. Zaplatíte pouze za papír a to jenom proto, abyste jej měli. Zamyslete se nad tím, že zde nejde o nějaký papír nebo o to, že to po vás požaduje vyhláška. 

Pravidelná kvalitní péče o komín má pozitivní dopady na správnou funkčnost spotřebiče, může snížit spotřebu paliva a zejména vám do budoucna ušetřit investice v řádech až desítek tisíc korun za rekonstrukci spalinové cesty. 

Neriskujte a najděte si vlastního kominíka.

Autor: Kominictví VoborníkNabídka a registrace pro

Výrobci a obchody
Řemeslníci
Architekti a designeři
E-shopy, affiliate, ppc
Podmínky
Přidat firmu

O nás

Kontakt
Odkazy
Všeobecné podmínky
Partnerská spolupráce (affiliate)
RSS